Hợp đồng mua bán nhà mới nhất hiện nay

Posted on 3483 lượt xem

Ngôi nhà không chỉ là nơi cả gia đình sinh hoạt, sum vầy mà còn là tài sản có giá trị lớn. Tùy vị trí và diện tích đất mà giá trị nhà gắn liền với đất có giá khác nhau. Nếu vì một lý do nào đó như chuyển vị trí, đầu tư làm ăn hay định cư nước ngoài mà bạn muốn bán hay chuyển nhượng lại ngôi nhà có thể tham khảo hợp đồng mua bán nhà chính xác nhất hiện nay.

Một hơp đồng mua bán nhà thường có 2 bên là bên mua và bên bán. Mỗi bên đều có những quyền và nghĩa vụ riêng.

HƠP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ

…………., ngày……….tháng………..năm……….

Bên bán( Bên A)

Họ tên :…………………………………………………………………………………………………………………….

Số CMND (hộ chiếu):…………………….cấp ngày……../……./……, tại………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ liên hệ:………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………….

Bên mua( Bên B)

Họ tên :…………………………………………………………………………………………………………………….

Số CMND (hộ chiếu):…………………….cấp ngày……../……./……, tại………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ liên hệ:………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………….

Hôm nay ngày…/tháng…./ năm cả 2 bên chúng tôi thống nhất ký hợp động mua bán nhà với những điều khoản như sau:

Điều 1: Thông tin căn nhà

 1. Loại nhà ở (biệt thự,chung cư hoặc nhà ở): ……………………………………………
 2. Địa chỉ nhà: ………………………………………………………………………………………..
 3. (Cần ghi rõ địa chỉ cũ và địa chỉ mới cập nhập nếu có)
 4. Tổng diện tích sàn xây dựng:……………..m2
 5. Tổng diện tích sử dụng đất ở:……………..m2, trong đó: Sử dụng riêng :………..m2; Sử dụng chung (nếu có):…………m2.
 6. Nguồn gốc sử dụng đất (được giao, được công nhận hoặc thuê…): ……………………
 7. Các trang thiết bị chủ yếu gắn liền với nhà ở: …………………………………………………………………
 8. Giấy tờ pháp lý về nhà ở, đất ở kèm theo: ……………………………………………………………………..

Điều 2: Mức giá bán nhà và cách thanh toán

 1. Giá bán nhà:…………..( Ghi bằng số) Và ghi bằng chữ ………………………….
 2. Giá bán này đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất và thuế giá trị gia tăng VAT.
 3. Phương thức thanh toán: thanh toán bằng tiền mặt (trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng)
 4. Thời hạn thực hiện thanh toán
 5. Thanh toán một lần vào ngày……….tháng……..năm……….
 6. Thanh toán nhiều lần: Có thể 2 lần, 3 lần hoặc nhiều hơn tùy theo sự thỏa thuận giữa bên mua và bên bán.

Điều 3: Thời gian giao nhận nhà

Bên bán có trách nhiệm bàn giao nhà ở kèm theo các trang thiết bị gắn với nhà ở đó và giấy tờ pháp lý về nhà ở nêu tại Điều 1 của hợp đồng này cho Bên mua trong thời hạn là……………ngày, kể từ ngày Bên mua thanh toán đủ số tiền mua nhà ở (hoặc kể từ ngày hợp đồng này được ký kết).

Việc bàn giao nhà ở phải lập thành biên bản có chữ ký xác nhận của hai bên.

4 Quyền lợi và nghĩa vụ bên A

Quyền của Bên A:

 1. Yêu cầu Bên B trả đủ tiền mua nhà theo đúng thỏa thuận nêu tại Điều 2 của hợp đồng này.
 2. Yêu cầu Bên B nhận bàn giao nhà ở theo đúng thỏa thuận nêu tại Điều 3 của hợp đồng này.
 3. Yêu cầu Bên B nộp đầy đủ các nghĩa vụ tài chính liên quan đến việc mua bán nhà ở theo quy định của pháp luật;
 4. Yêu cầu Bên B đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người thứ ba (trong trường hợp nhà ở mua bán đang cho thuê, cho mượn).

Nghĩa vụ của Bên A

Bàn giao nhà ở kèm theo hồ sơ cho Bên B theo đúng thỏa thuận tại Điều 3 của hợp đồng này. Đối với trường hợp mua bán nhà ở hình thành trong tương lai thì thỏa thuận theo nội dung: Bên bán có trách nhiệm xây dựng nhà ở theo đúng thiết kế và theo danh mục vật liệu xây dựng bên trong và nền móng được xây dựng bằng vật liệu nào như cọc bê tông hay cọc cừ tràm. Nội thất bên trong căn nhà bao gồm những gì?….

Bảo quản nhà ở trong thời gian chưa bàn giao nhà cho Bên B

Nộp tiền sử dụng đất và các khoản phí, lệ phí khác liên quan đến mua bán nhà ở theo quy định của pháp luật

Thông báo cho Bên mua các hạn chế về quyền sở hữu đối với nhà ở (nếu mua bán nhà ở là căn hộ nhà chung cư thì Bên bán phải thông báo cho Bên mua biết rõ các quyền và nghĩa vụ đối với phần diện tích sở hữu chung, sở hữu riêng của căn hộ mua bán và quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư đó);

Có trách nhiệm làm thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với nhà ở cho Bên B.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ bên B

Quyền của Bên B:

 1. Yêu cầu Bên A bàn giao nhà kèm theo giấy tờ về nhà ở theo đúng thỏa thuận tại Điều 3 của Hợp đồng này.
 2. Yêu cầu Bên A phối hợp, cung cấp các giấy tờ có liên quan để làm thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với nhà ở.
 3. Yêu cầu Bên A nộp đầy đủ các khoản phí, lệ phí liên quan đến việc mua bán nhà ở theo quy định của pháp luật.

Nghĩa vụ của Bên B:

 1. Trả đầy đủ tiền mua nhà theo đúng thỏa thuận tại Điều 2 của hợp đồng này
 2. Nhận bàn giao nhà ở kèm theo giấy tờ về nhà ở theo đúng thoả thuận của hợp đồng này
 3. Nộp đầy đủ các khoản thuế, phí, lệ phí liên quan đến mua bán nhà ở cho Nhà nước theo quy định của pháp luật
 4. Bảo đảm quyền, lợi ích của người thứ ba theo quy định của pháp luật (nếu nhà ở mua bán đang được cho thuê, cho mượn).

Điều 6: Hợp đồng có hiệu lực khi

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày………….(hoặc có hiệu lực kể từ ngày được công chứng chứng nhận hoặc được UBND chứng thực đối với trường hợp pháp luật quy định phải công chứng hoặc chứng thực).

Hợp đồng này được lập thành hai bản và có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản, và một bản lưu tại cơ quan thuế và một bản lưu tại cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với nhà ở.

BÊN MUA                                                                                      BÊN BÁN

Ghi rõ họ tên                                                                                 Ghi rõ họ tên

Rate this post

Vựa Cừ Tràm Tân Hoàng Phát

Là đơn vị chuyên cung cấp và thi công các loại cừ tràm, cừ dừa, cừ bạch đàn, phên tre uy tín và chất lượng tại TPHCM và các tỉnh với giá rẻ nhất hiện nay

Địa chỉ: 311/1D Vườn Lài, An Phú Đông, Quận 12, TP.HCM
Email: Tanhoangphat@vuacutram.vn
Website: https://vuacutram.vn